لطفا منتظر بمانید ...
پروژه جمع آوری زباله از جنگل های شمال استان گلستان

لازمه تحقق چنین هدفی، کنار گذاشتن روش های مدیریتی و ساختارهای سنتی و معیوبی است که امروز بی فرجامی آن مشخص شده و در دوره جدید مدیریت این سازمان با حمایت های راهبردی استاندار، با میدان دادن به بخش خصوصی توانمند و متخصص، استراتژی کاهش تولید و افزایش بازیافت زباله را در دستور کار قرار داده ایم.

0
کمک های مردمی
0
حامیان
19
پروژه ها
0
پروژه های موفق